Gegevens

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Email adres:

Vragen

1. Kunt u uw arm, hand of vingers beperkt gebruiken?

Ja: Nee:

2. Kunt u uw been of voet beperkt gebruiken?

Ja: Nee:

3. Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt?

Ja: Nee:

4. Wordt of werd u behandeld door een oogarts?

Ja: Nee:

5. Heeft u diabetes mellitus?

Ja: Nee:

6. Heeft u chronische schade aan uw nieren (een verminderde nierfunctie)?

Ja: Nee:

7. Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een hoge bloeddruk of een bloedziekte? Of heeft u een orgaantransplantatie gehad?

Ja: Nee:

8. Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?

Ja: Nee:

9. Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg, zenuwstelsel of hersenen?

Ja: Nee:

10. Heeft u weleens een epileptische aanval gehad?

Ja: Nee:

11. Heeft u weleens overdag last gehad van abnormale slaperigheid?

Ja: Nee:

12. Bent u in de afgelopen drie jaar plotseling uw bewustzijn verloren (zoals flauwvallen)?

Ja: Nee:

13. Heeft u als gevolg van de ziekte van Menière in het afgelopen jaar aanvallen van duizeligheid gehad?

Ja: Nee:

14. Heeft een arts bij u ADHD of ADD vastgesteld?

Ja: Nee:

15a. Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger?

Ja: Nee:

15b. Heeft een arts bij u een andere psychische of psychiatrische diagnose gesteld?

Ja: Nee:

16. Heeft u de afgelopen vijf jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt van alcohol, drugs of andere verslavende middelen?

Ja: Nee:

17. Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?

Ja: Nee:

18. Heeft u verder nog klachten of aandoeningen die u kunnen beperken bij het besturen van een voertuig?

Ja: Nee: